IV Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej

IV Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej

Hotel Przystań, Olsztyn
27-28 września 2019

O konferencji

Szanowni Państwo,

Ordynatorzy Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Kierownicy Klinik Chirurgii Ogólnej,


w ramach krajowego nadzoru specjalistycznego tradycyjnie zapraszam na czwartą już Konferencję Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej, która odbędzie się w Olsztynie w dniach 27-28 września 2019 roku. Tematy tegorocznej Konferencji skupiają się wokół szeroko pojętej problematyki związanej z działalnością jednostek chirurgii ogólnej. Jednym z najważniejszych elementów naszej pracy w 2019 roku jest proces wdrożenia przez Ministerstwo Zdrowia „Koncepcji organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej” w Polsce, co w zasadniczy sposób wpłynie na możliwość świadczenia usług w zakresie chirurgicznego leczenia nowotworów na oddziałach chirurgii ogólnej. Właściwe przygotowanie się do nowej strategii w dziedzinie diagnostyki i terapii nowotworów będzie miało znaczenie dla uzyskania z NFZ kontraktów i aktywnego udziału jednostek chirurgii ogólnej w strukturach Krajowej Sieci Onkologicznej.


Biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną systemu ochrony zdrowia w Polsce, wciąż jej najważniejszym elementem w zakresie chirurgii ogólnej są terenowe jednostki chirurgii ogólnej, w których wykonywana jest zdecydowana większość świadczonych procedur chirurgicznych i na których opiera się bezpieczeństwo obywateli naszego kraju. Dlatego jednym z tematów IV Konferencji są problemy funkcjonowania oddziałów chirurgii w szpitalach podległych administracji i samorządom lokalnym.


W kolejnej sesji zostaną przedstawione ważne tematy związane ze starzeniem się naszego społeczeństwa i ze stale narastającym problemem oraz koniecznością udzielania pomocy chirurgicznej pacjentom w wieku podeszłym. Umiejętność właściwej diagnostyki, kwalifikacji do operacji, leczenia chirurgicznego oraz wiedza dotycząca związanych z tym zagrożeń i powikłań to kolejne wyzwania, przed którymi stają oddziały chirurgii ogólnej.


Tradycyjnie tematykę Konferencji Ordynatorów i Kierowników Klinik uzupełniają problemy edukacji zawodowej w codziennej praktyce klinicznej chirurga ogólnego, a także aktualne problemy wynikające z zadań i obowiązków Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Ogólnej. Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni: przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, Konsultant Krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. Radosław Owczuk, Przewodniczący Zespołu Ekspertów do opracowania projektu koncepcji i organizacji funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii prof. Piotr Czauderna, a także grono wykładowców reprezentujących chirurgię ogólną.


Gorąco zachęcając Państwa do udziału w spotkaniu, mam nadzieję, że IV Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej w Olsztynie spotka się z Państwa zainteresowaniem. Jak zwykle w ramach integracji naszego środowiska poza programem merytorycznym Konferencji przewidziane jest spotkanie towarzyskie z częścią artystyczną.


Prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner

Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej

Kierownik naukowy KonferencjiDziękujemy Chirurgom z całej Polski za udział w spotkaniu. 


Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami w mediach, jakie ukazały się na temat wydarzenia.

TVP Olsztyn więcej

Radio Olsztyn więcej

Program

PIĄTEK, 27 września


9:40-10.10 Rejestracja


10:10-12:10 Sesja I. Problemy chirurgii terenowej

Przewodniczący sesji: Prof. Adam Dziki, prof. Piotr Richter, dr Józef Kurek

 1. Optymalny model organizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w Polsce – prof. Marek Jackowski, UMK w Toruniu, CM w Bydgoszczy
 2. Podstawowe zadania szpitali terenowych w zakresie chirurgii ogólnej  – dr Józef Kurek, SP ZOZ Wielospecjalistyczny w Jaworznie 
 3. Uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania jednostek chirurgii ogólnej – szpitale terenowe czy szpitale regionalne
  dr Marek Wesołowski, SGA, Lublin
 4. Problemy kadrowe i szkolenia specjalizacyjnego w szpitalach terenowych  – dr Jerzy Friediger, 
  Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie


12:10-12:30 Przerwa kawowa


12:30-14:35 Sesja II. Chirurgia wieku podeszłego

Przewodniczący sesji: prof. Maciej Michalik, prof. Radosław Owczuk, prof. Stanisław Głuszek

 1. Terapia daremna w chirurgii wieku podeszłego – dr Krzysztof Graff, GUMed w Gdańsku
 2. Ostre niedokrwienie jelit w wieku podeszłym – prof. Maciej Michalik, UWM w Olsztynie
 3. Wiek a chirurgiczne leczenie nowotworów – prof. Piotr Richter, CM UJ w Krakowie
 4. Możliwości i ograniczenia w chirurgicznym leczeniu stanów nagłych u pacjentów w wieku podeszłym, spojrzenie anestezjologa – prof. Radosław Owczuk, GUMed w Gdańsku
 5. Powikłania chirurgii wieku podeszłego – prof. Stanisław Głuszek, UJK w Kielcach


14:35-15:25 Lunch (restauracja PORT)


15:25-18:40 Sesja III. Edukacyjna – Chirurgia praktyczna

Przewodniczący sesji: prof. Tomasz Banasiewicz, prof. Krzysztof Słowiński

 1. Stopa cukrzycowa  – dr hab. n. med. Marek Iłżecki, UM w Lublinie
 2. Terapia ran przewlekłych – prof. Jacek Karoń, UM w Poznaniu
 3. Pacjent ze stomią  – prof. Marek Szczepkowski, CMKP w Warszawie
 4. Wskazania do operacji pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit – prof. Zbigniew Lorenc, ŚUM w Katowicach
 5. Pierwsza pomoc w terapii oparzeń / wstrząs pooparzeniowy – prof. Krzysztof Słowiński, UM w Poznaniu
 6. Zakażenie miejsca operowanego – prof. Tomasz Banasiewicz, UM w Poznaniu
 7. Zastosowanie Prokalcytoniny w okresie okołooperacyjnym – prof. Tomasz Banasiewicz, UM w Poznaniu
 8. Laparoskopia - trudna sztuka, która wymaga systematycznego treningu – Radosław Nowosielski
SOBOTA, 28 września


8:30-10:55 Sesja IV. Chirurgia ogólna w kontekście nowo tworzonej Krajowej Sieci Onkologicznej

Przewodniczący sesji: prof. Piotr Czauderna, prof. Wiesław Tarnowski, prof. Grzegorz Wallner

 1. Koncepcja i organizacja funkcjonowania KSO   prof. Piotr Czauderna, GUMed w Gdańsku
 2. Chirurgiczne leczenie nowotworów w jednostkach chirurgii ogólnej w stosunku do skali chirurgicznego leczenia nowotworów w Polsce – prof. Grzegorz Wallner, UM w Lublinie
 3. Jakość leczenia nowotworów w jednostkach chirurgii ogólnej. Czy centra doskonałości poprawią wyniki chirurgicznego leczenia nowotworów?   prof. Adam Dziki
 4. Chirurgia ogólna czy chirurgia onkologiczna – ta sama czy zupełnie inna dyscyplina zabiegowa?   prof. Wiesław Tarnowski, 
  CMKP w Warszawie
 5. Czy pakiet onkologiczny poprawił wyniki leczenia nowotworów w Polsce? – prof. Wiesław Tarnowski, CMKP w Warszawie
 6. Seeing The Invisible - zastosowanie zieleni indocyjaninowej w codziennej pracy podczas zabiegów klasycznych i laparoskopowych  
  dr n. med. Marcin Misiek Wykład sponsorowany firmy MEDTRONIC.


10:55-11:20 Przerwa kawowa


11:20-12:40 Sesja V. Krajowy nadzór specjalistyczny w chirurgii ogólnej

 1. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia - Podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia Sławomir Gadomski
 2. Ankieta z działalności jednostek chirurgii ogólnej w 2018 roku – prof. Grzegorz Wallner, UM w Lublinie
 3. Zmiany w zakresie systemu i programu szkolenia specjalizacyjnego w chirurgii ogólnej – prof. Grzegorz Wallner, UM w Lublinie / prof. Andrzej Matyja, CM UJ w Krakowie


12:40-13:05 Chirurgia? To może się opłacać… Wykłady sponsorowane przez firmę Olympus

 1. Zmniejszenie kosztów bieżących placówki poprzez finansowanie z dotacji – mgr Jakub Zaczyk, Olympus Polska
 2. Jak rozliczam i dbam o bilans oddziału chirurgicznego w ponadregionalnym ośrodku klinicznym – dr n. med. Andrzej Kwiatkowski, WIM CSK MON w Warszawie


13:05-13:20 Podsumowanie i zakończenie konferencji


Organizator

Organizator logistyczny:

Wydawnictwo Czelej


Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:

Fundacja Wspierania Chirurgii im. prof. dr. hab. Feliksa Skubiszewskiego

ul. Stanisława Staszica 16

20-081 Lublin


Biuro organizacyjne:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

03-968 Warszawa

Ul. Saska 9J

Tel. 22 616 60 52

Patronat i Komitet Honorowy
Komitet Honorowy

   Prezydent Olsztyna
   P
iotr Grzymowicz


Wieczór artystyczny

W piątek wieczorem Wydawnictwo Czelej zaprasza uczestników konferencji do udziału w wieczorze artystycznym.


Wieczór artystyczny nie jest częścią konferencji i jest finansowany wyłącznie ze środków pochodzących z budżetu własnego Wydawnictwa Czelej.


Wieczór artystyczny nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Medtech

Organizator oświadcza, że niniejsze Wydarzenie ma charakter lokalny i zgodnie z Kodeksem Medtech/Polmed Organizator nie może wystąpić o nadanie mu Certyfikatu zgodnego z wyżej wymienionym Kodeksem. Jednakże Organizator oświadcza, że dołożył wszelkich możliwych starań, żeby Wydarzenie odpowiadało przyjętym w tym Kodeksie standardom.

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Patryk Reszko

e-mail: patryk.reszko@czelej.com.pl

+48 664 424 099

Przemysław Blicharz

e-mail: przemek.blicharz@czelej.com.pl

+48 664 424 119

Kontakt dla uczestników:

Dariusz Głażewski

e-mail: dariusz.glazewski@czelej.com.pl

tel. kom.: +48 512 440 050, tel.: 81/ 446 98 11 wew. 14